Testamenten

Dit zijn de verschillende soorten testamenten

Je kunt zelf bepalen wat er met jouw nalatenschap gebeurt door dit vast te leggen in een testament. Wist je dat er verschillende soorten testamenten zijn? Uiteraard leggen we dit aan je uit als je bij ons op kantoor bent, maar je kunt alvast de belangrijkste verschillen hieronder lezen.

Langstlevende testament

Bij een langstlevende testament gaat de eigendom van alle goederen van jouw nalatenschap naar de langstlevende partner. Heb je kinderen? Dan kunnen zij hun deel van de nalatenschap pas opeisen als de langstlevende ouder is overleden.

Tweetrapstestament

Bij een tweetrapstestament gaat jouw nalatenschap naar de langstlevende partner. In feite onterf je je kinderen dus. Wanneer de langstlevende ouder is overleden, gaat jouw nalatenschap echter alsnog naar je kinderen.

Vruchtgebruik testament

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die niet van jou zijn. Bij een vruchtgebruik testament worden de kinderen van de overledene de volledige erfgenamen. De langstlevende partner wordt geen eigenaar van de bezittingen, maar mag deze wel in vruchtgebruik nemen.

Levenstestament

Voor het geval je iets overkomt waardoor je niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen, is het verstandig om een levenstestament op te stellen. Hierin leg je vast wie er beslissingen voor jou mag nemen indien je dit zelf niet meer kunt.

Combinatietestament

Bij een combinatietestament laat de persoon die het testament opstelt de langstlevende partner bepalen hoe de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt.

Het voordeel hiervan is dat de langstlevende partner de fiscaal meest aantrekkelijke optie van nalatenschap op het moment van overlijden kan kiezen.

Een belangrijk nadeel is echter dat er geen zekerheid is over de verdeling van het nalatenschap bij overlijden. Ook moet de langstlevende partner hier een beslissing over nemen in een emotionele periode.

Echtscheidingstestament

Met een echtscheidingstestament voorkomen gescheiden partners dat er bij overlijden vermogen naar de ex-partner gaat. Zo wordt voorkomen dat vermogen dat in eerste instantie aan een kind is nagelaten, bij overlijden van dat kind alsnog naar de ex-partner gaat.

Wij begrijpen dat het ingewikkeld is om een goede keuze te maken voor het soort testament in jouw situatie. Bovendien zijn er nog meer soorten dan bovenstaande. Je bent altijd welkom bij onze notaris om te bespreken wat voor jou de beste optie is.