Cijfers november

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

De cijfers: notarissen passeren minder akten in november, wel forse stijging (levens)testamenten

Notarissen passeerden in november 152.000 akten. Dat zijn er 14.500 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral het aantal overdrachtsakten en hypotheekakten daalden fors, respectievelijk 29 en 13 procent. Ook het aantal akten voor de oprichting van een bv daalde sterk, 11 procent. Het aantal testamenten en levenstestamenten stegen daarentegen opnieuw.

Fors meer testamenten en levenstestamenten

Opvallend is dat testamenten en levenstestamenten dit jaar erg in trek zijn. Elk maand neemt dat aantal toe vergeleken met dezelfde maand in 2021. Het aantal testamenten bedroeg afgelopen maand 29.228. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan vorig jaar, een stijging van 4 procent. Het aantal levenstestamenten nam nog sterker toe. In november 2021 passeerden notarissen bijna 17.000 levenstestamenten. Afgelopen maand waren dat er bijna 18.500, een stijging van 8 procent.

Vastgoed

Van de respondenten meldt 66 procent een afname van het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk. Bij een derde ligt die afname tussen de 10 en 25 procent. 18 procent meldt een afname van minder dan 10 procent. Bij bijna 10 procent van de respondenten ligt de daling tussen 25 en 50 procent.

Ondernemingspraktijk

Het aantal nieuwe zaken in de ondernemingspraktijk is bij 35 procent van de respondenten gelijk gebleven en bij 35 procent toegenomen. 13 procent meldt een afname. Van de respondenten die een toename melden, signaleert 10 procent een toename van minder van 10 procent. 20 procent meldt een toename tussen de 10 en 25 procent.