LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Bij de notaris is iedereen welkom, zijn we altijd onpartijdig en blijft alles geheim

Bij de notaris worden vertrouwelijke zaken besproken. Het is belangrijk dat je dit met een gerust gevoel kunt doen. Daarom heeft elke notaris in Nederland een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden. Dit zijn de belangrijkste:

Iedereen is welkom bij de notaris

Een notaris is verplicht om diensten aan het publiek te verlenen. Dit noemen we ministerieplicht. Hij of zij mag in principe niemand weigeren, ook niet als iemand een crimineel verleden heeft. Alleen bij bijzondere, uitzonderlijke omstandigheden mag een notaris iemand weigeren.

De notaris is altijd onpartijdig

De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris behartigt de belangen van alle betrokkenen, ook betrokkenen met wie de notaris geen rechtstreeks contact heeft. Een voorbeeld: Als een stel in huwelijkse voorwaarden laat vastleggen dat alle bezittingen en schulden apart blijven, dan zal de (kandidaat-)notaris de consequenties hiervan voor de partner die thuis blijft om voor de kinderen te zorgen nog eens extra uitleggen.

Bij de notaris blijft alles geheim

Een notaris mag geen informatie verstrekken aan derden. Er geldt een geheimhoudingsplicht. In bepaalde gevallen zijn daarop wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de politie de notaris vraagt informatie te delen over het betalingsverkeer. Daarnaast geldt er ook een meldingsplicht. Dit betekent dat ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merk je ervan? Dat lees je hier.