Verklaring van erfrecht

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Afwikkelen van een erfenis: wat is een verklaring van erfrecht?

Het afwikkelen van een erfenis kan ingewikkeld zijn. In korte tijd moet er van alles geregeld worden, te midden van allerlei emoties. Een verklaring van erfrecht kan duidelijkheid bieden, maar wat is dit precies? Deze vraag krijgen wij met enige regelmaat en het leggen het daarom eens goed uit.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat of de overledene een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op onder andere het banktegoed van de overledene.

Waarvoor heb je een verklaring van erfrecht nodig?

Na een overlijden kan er in verschillende situaties en door verschillende instanties om een verklaring van erfrecht worden gevraagd. Vaak is dit om toegang te krijgen tot rekeningen bij de bank van de overledene, het uitkeren van een levensverzekering of voor de verkoop van een woning van de overledene.

Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?

Onze notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Voordat hij zo’n verklaring afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.

Executeur-testamentair

Bij het afwikkelen van een erfenis is ook een executeur-testamentair betrokken. Dit is iemand die zorgt dat alles geregeld wordt en klaar is om verdeeld te worden. Het verdelen van een erfenis hoort hier nadrukkelijk niet bij. Het gaat dus om het uitvoeren van de nalatenschap. Wij schreven eerder al een uitgebreid artikel over de taken van een executeur-testamentair. Je leest het hier.