LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Aantal geregistreerde levenstestamenten stijgt enorm

In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal geregistreerde levenstestamenten met ruim 90% gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2013. Dit blijkt uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In het voorjaar van 2013 werden 5.046 levenstestamenten afgesloten, de afgelopen maanden waren het er 9.695. Ruim 44.500 mensen hebben nu een geregistreerd levenstestament in Nederland.

Tegengaan financieel misbruik

Het geregistreerde levenstestament is een goede waarborg tegen financieel misbruik volgens de KNB, mits daarin is vastgelegd dat de vertrouwenspersoon ook verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. Regelmatige, officiële verantwoording over de stand van de financiën verkleint het risico op ongeoorloofde uitgaven. Als notaris vervullen wij deze rol binnen dit toezichthouderschap steeds meer.

Register

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn of haar levenstestament via het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) te laten registreren. Dit regelen wij voor u als wij de akte hebben opgesteld. Het voordeel hiervan is dat het extra zekerheid geeft dat er sprake is van een geldig levenstestament.

Meer weten? Lees ons eerder verschenen artikel hierover:

https://www.nationalenotaris.nl/het-levenstestament-zoals-u-het-geregeld-wilt-hebben/