Onterven

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

40% Nederlanders voor onterven van kind

40% van de Nederlanders vindt dat het wettelijk mogelijk moet zijn je volwassen kind te onterven, zonder dat het kind recht heeft op de zogenoemde legitieme portie. Zij vinden dat ouders volledig zelf mogen bepalen wat er met hun erfenis gebeurt in plaats van de overheid. Dit heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in het televisieprogramma Hallo Nederland van omroep MAX bekend gemaakt. Het onderzoek naar de legitieme portie werd uitgevoerd door GfK.

De belangrijkste reden voor een onterving is de veroordeling van een kind voor een misdrijf tegen een ouder. Dat is nu ook al wettelijk vastgelegd. 74% van de Nederlanders vindt dat kinderen dan geen recht hebben op de legitieme portie. Verslaving van een kind (59%) en langdurig geen contact of een verstoorde relatie tussen ouder en kind (39%) zijn andere redenen.

‘Bloedband geeft niet automatisch recht op een erfenis’

Er deden ruim 1.000 Nederlanders mee aan het onderzoek. 29% daarvan vindt dat je kinderen niet volledig moet kunnen onterven, terwijl 31% neutraal tegen het onderwerp aankijkt. Voorstanders voor afschaffing van de legitieme portie (40%) vinden dat ouders keuzevrijheid moeten hebben om te bepalen wat er met een erfenis gebeurt. Een bloedband is volgens hen geen automatisme meer voor een onherroepelijk recht op een deel van de erfenis. Ook geven zij aan dat ouders vast een goede reden hebben om een kind te onterven. Inwoners van de drie grote steden, hoogopgeleiden, dertigers en ouders van minderjarige kinderen zijn relatief vaak voorstanders van afschaffing. 65-plussers zijn juist relatief vaak tegenstanders. ‘Het blijft toch je kind’ en ‘Je hebt gekozen voor kinderen, die hebben ook rechten’ zijn argumenten die door hen vaak worden genoemd.

Maatschappelijk signaal

Aanleiding voor het onderzoek zijn geluiden uit de politiek, maatschappij en de notariële beroepsgroep dat de legitieme portie niet meer van deze tijd zou zijn. Zo geven notarissen aan steeds vaker vragen over onterving te krijgen. Ook zijn notarissen zelf in meerderheid voor afschaffing van de legitieme portie. De beroepsorganisatie vroeg haar leden in december 2015 te reageren op de stelling ‘Schaf de legitieme portie af’. 62% van de respondenten was het daarmee eens.

Wat is de legitieme portie?

In Nederland hebben kinderen volgens de wet altijd recht op een deel van de erfenis van hun ouders: de legitieme portie. Kinderen kunnen dat deel ook opeisen als ze zijn onterfd door hun ouder(s). Onterfde kinderen hebben alleen recht op geld, niet op spullen. Alleen als kinderen zijn veroordeeld voor een misdrijf tegen hun ouders, erven ze helemaal niets.

Bekijk de uitzending terug

Bron: KNB.nl