Nationale Notaris Emmen

Fokke de Vries is onze Nationale Notarissen in Emmen

Wat wil hij voor jou betekenen?

Het antwoord op die vraag wordt steeds vaker vastgelegd in wat op z’n Amerikaans heet: ‘mission statement’. Ook Nationale Notaris ‘t Suydevelt heeft een dergelijke mission statement. Een kort geformuleerd uitgangspunt waaraan activiteiten en handelen steeds weer kunnen worden getoetst.

“Ons kantoor beoogt te voorkomen dat de rechtsprekende macht zich over zaken moet buigen, door het geven van adequate adviezen en het waterdicht vastleggen van afspraken in notariële akten.”

Deze regels worden kort samengevat in de slagzin (de ‘pay-off’): “Wij maken jouw afspraken waterdicht”

Nationale Notaris ‘t Suydevelt laat een stukje geschiedenis herleven

De naam ‘t Suydevelt is niet zomaar gekozen. De naam is diep verankerd in de geschiedenis van de regio. Uit studies blijkt dat ‘t Suydevelt een naam is die stamt uit de tijd dat Drenthe was opgedeeld in drie gebieden, Het Westenveld, Het Suydevelt en Het Noordenveld. Wij spreken dan over een periode niet zo ver na het begin van onze jaartelling.

Het telwoord Drie vormt ook het eerste gedeelte van de naam van Drenthe, zoals het telwoord twee het eerste deel vormt van de naam Twenthe. Honderden jaren hield deze driedeling stand.

Later werd Drenthe opgedeeld in zes rechtsgebieden, de zes dinspelen. Het Dingspil was ook de naam van de rechtsprekende vergadering der vrije mannen. De zes sterren in de Drentse vlag symboliseren deze zes dingspelen. Het dingspil ‘t Suydevelt omvatte rond 1600 het gebied van het huidige Zuidoost Drenthe, minus de inmiddels voormalige gemeente Borger. Dit gebied is waarschijnlijk in de 10e of 11e eeuw door de dingspilbestuurders afgestaan aan de toen gevormde dinspil: Oostermoer.

Met de totstandkoming van Nationale Notaris ‘t Suydevelt blijft ook de naam ‘t Suydevelt voor het oorspronkelijke dingspil uit het begin van onze jaartelling bewaren in het gebied.

Terug naar vestigingen

Nationale Notaris Emmen

Bezoek en contact

Bezoekadres:
Westerbracht 20
7821 CH  Emmen

Postadres:
Postbus 97
7800 AB Emmen

T. 030 – 242 56 72
F. 030 – 241 16 49
E. info@nationalenotaris.nl

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten