Nieuwsarchief

Facts notariaat Nationale Notaris

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal feiten en cijfers over het notariaat. Zo kun je bijvoorbeeld lezen hoeveel notarissen en kandidaat-notarissen...
APK-keuring testament

Iedereen heeft een nalatenschap. Alle bezittingen en schulden die je achterlaat wanneer je overlijdt worden verdeeld onder jouw erfgenamen. Als je zelf wilt bepalen...
Samen sterk nationale notaris

Nationale Notaris is een landelijk netwerk van hooggekwalificeerde notariskantoren met meer dan 50 notarissen in heel Nederland. Wij zijn een laagdrempelige organisatie die het...
WOZ-waarde bezwaren Nationale Notaris

Het aantal huiseigenaren dat dit jaar bezwaar heeft aangetekend tegen de WOZ-waarde van hun woning, die de basis vormt voor diverse belastingen, is met...
Vacature MER talent Nationale Notaris

Nationale Notaris groeit hard door. Inmiddels werken er 40 gedreven en betrokken collega’s in onze registergoed afdeling en vanaf 1 augustus 2017 zullen wij...